Eksamensoppgaver 2012

Eksamensoppgave i Årsregnskap/God regnskapsskikk - vår
Sensorveiledning

Eksamen i Revisjon - vår
Sensorveiledning

Eksamensoppgave Skatterett - vår
Sensorveiledning

Eksamensoppgave Rettslære - vår
Sensorveiledning

Eksamensoppgave Revisjon - høst
Sensorveiledning

Eksamensoppgave Årsregnskap - høst
Sensorveiledning

Eksamen Skatterett - høst
Sensorveiledning

Eksamen Rettslære høst
Sensorveiledning

Oppdatert: 17.1.2013
Ansvarlig for denne siden: Gunnar Engelsåstrø
Tilbakemelding:Gunnar Engelsåstrø