Lag EXCEL-modell for resultatbudsjett og likviditetsbudsjett
Antar at du tidligere har laget likviditetsbudsjett for Peder Aas, slik at du har et utgangspunkt som vi kan bearbeide.
Denne kopien kan f.eks hete BUDSJETT2.XLS eller noe annet passende. Oppgaven kan f.eks være budsjettoppgave spesial nr. 1
Sistnevnte viderearbeides f.eks slik: 
I) merk området fra og med februar, til og med juni og ned til og med rad 16. 
Tast Delete og velg deretter kantlinjeknappen. (Velg alternativet uten kantlinjer) 
II) Merk hele likviditetsbudsjettområdet og flytt ned til f.eks rad 34. 
III) Lag OPPSETT FOR RESULTATBUDSJETT fra rad 1(eller 2). 
Ha med tre måneder januar, februar og mars.  (SE BE-START SIDE  21) 
IV) Sørg for at alle tall i resultatbudsjettet blir regnet ut riktig vha formler. 
V) Lag oppstilling for beregning av innbetaling fra kunder og for beregning av utbetaling til leverandør. 
VI) Sørg for at likv.budsjettet henter nødvendige tall fra utregningene nevn under punkt V) 
VII) Kompletter likviditetsbudsjettet.

III-IV LAG RESULTATBUDSJETT

Formler som er lagt inn er:
CELLER      FORMLER
C2-E2          ingen formler, bare tall for omsetning eks.mva.
F2                =SUMMER(C2:E2), kopieres videre nedover i kolonne F t.o.m F12
C3                =C2*0,5*0,01, kopieres videre til D3 og E3.
C4                =C2-C3, kopieres videre til D4 og E4
C5                =C2/1,4, kopieres videre til D5 og E5
C6                =C4-C5, kopieres videre til D6 og E6
C7                =C2*0,07, kopieres videre til D7 og E7
C8                =C6-C7, kopieres videre til D8 og E8
C9-E9          ingen formler, bare tall for husleiekostnad pr.måned.
C10-E10      ingen formler, bare tall for andre betalbare kostnader pr. måned
C11              =108/12, kopieres videre til D11 og E11
C12              =C8-C9-C10-C11, kopieres videre til D12 og E12

V) Lag oppstilling for beregning av innbetaling fra kunder og for beregning av utbetaling til leverandør.
budsjett2fig3c.jpg
B16              ingen formel, bare tallet for salg eks.mva i desember
C16               =C2, kopieres videre til D16 og E16
B17               =B16*0,5*1,25, kopieres videre til C17, D17 og E17
B18               =B16*0,5*1,25, kopieres videre til C18, D18 og E18
C21              =B18,  kopieres videre til D21 og E21
C22              =C17*0,99,  kopieres videre til D22 og E22

B26              =B16/1,4, kopieres videre til C26, D26 og E26
B27-E27      ingen formler, bare tall for lagerøkn(+) eller lagerreduksjon(-)
B28              =B26+b27, kopieres videre til C28, D28 og E28
B29              =B28*1,25, kopieres videre til C29, D29 og E29
C31              =B29, kopieres videre til D31 og E31
 
VI og VII  HEI IGJEN TIL LIKVIDITETSBUDSJETTET 
(må endre litt tekst)
Formlene i linje 38, 47, 48, 49 og 50 har vi arvet fra Likviditetsbudsjettet til Peder Aas.
C35               =C22, kopieres videre til D35 og E35
C36               =C21, kopieres videre til D36 og E36
C39               =C31, kopieres videre til D39 og E39
C40               =C7*1,25, kopieres videre til D40 og E40
C41-E41       ingen formler her, bare tall for husleiebetalingen (Hvis "normal" betaling =C9,=D9 og =E9)
C42               =C10, kopieres videre til D42 og E42 (forutsetter kontant betaling og 0 mva)
C43-E44       ingen formler her, bare tall for betaling av renter og avdrag
C44-E44       ingen formler her, bare tall for betaling av mva til skattefogden.
C49               ingen formel, bare tall for likviditetsbeholdning 1.1.

NB! Ikke "punch" inn det samme tallet flere ganger, men bruk formler.  Det beste hadde vært å lage en egen side for input, mens både resultatbudsjettet, beregninger av innbetaling fra kunder, beregning av utbetaling til leverandør og likviditetsbudsjettet bare består av formler.

FORBEREDELSE FOR UTSKRIFT
Uansett hvem som skal ha utskriften, så er det ikke bra hvis mottakeren må bruke saks og lim for å få orden på den.  I dette tilfellet må vi sørge for at utskriften med talloppstillinger kommer ut på en side.  Da kan vi gå inn i forhåndsvisning og se hvordan det ser ut foreløpig.  Derfra kan vi regulere marger og kolonnebredder til vi blir fornøyd.  Hvis mottakeren bare har interesse av selve talloppstillingene, så gi henne/ham det.  Men hvis en lærer skal ha utskrift av noe du har laget i Excel, eller du trenger en utskrift selv for å planlegge forbedringer, vil det være mer interessant å se hvordan Excel-modellen er bygget opp, altså trengs formelutskrift.  Men for å ha utbytte av formelutskriften, må Excel-utskriften ha med kolonne-bokstaver og linjenummer.  I forhåndsvisningen, velg Utskriftsformat, Ark og (*)Rad- og kolonneoverskrifter.   Les mer om formelutskrift her!


Hvis du ikke blir fornøyd, prøv igjen da vel!    
For varsling av trykkleif og andre kommentarer:  bjorn.einarsen@hioa.no